Förordning (2019:572) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2020

SFS nr: 2019:572
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-09-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6-8 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 47 300 kronor respektive 48 300 kronor för år 2020.