Förordning (2019:595) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2020

SFS nr: 2019:595
Departement/myndighet: Finansdepartementet E2
Utfärdad: 2019-09-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2020 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår    Uppräkningsfaktor
2019      1,034
2020      1,026