Förordning (2019:682) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2020

SFS nr: 2019:682
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2019-11-07
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 16 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2020.