Förordning (2019:685) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2020

SFS nr: 2019:685
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2019-11-07
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 8 § lagen (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2020:
   - 62 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,
   - 260 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,
   - 416 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.