Förordning (2019:692) om inkomstbasbelopp för år 2020

SFS nr: 2019:692
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-11-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 66 800 kronor för år 2020.