Förordning (2019:693) om inkomstindex för år 2020

SFS nr: 2019:693
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-11-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Inkomstindexet enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 182,58 för år 2020.