Förordning (2020:1009) om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2021

SFS nr: 2020:1009
Departement/myndighet: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2020-11-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) skiktgränsen till 523 200 kronor för beskattningsåret 2021.