Förordning (2020:1012) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2021

SFS nr: 2020:1012
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-11-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 0,05 procent för år 2021.