Förordning (2020:1024) om ränta på körkortslån för 2021

SFS nr: 2020:1024
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet
Utfärdad: 2020-11-26
Tidsbestämd: 2022-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den ränta som ska betalas på körkortslån enligt 19 § första stycket förordningen (2018:1118) om körkortslån ska vara 1,58 procent.