Förordning (2020:1093) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2021

SFS nr: 2020:1093
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad: 2020-11-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 1,58 procent för 2021.