Förordning (2020:1096) om ränta för år 2021 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

SFS nr: 2020:1096
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2020-11-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2021-01-01/

1 §   Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,05 procent.