Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

t.o.m. SFS 2020:162
SFS nr: 2020:114
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2020-03-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:162
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige. Förordning (2020:162).

2 §   En länsstyrelse kan med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) meddela föreskrifter om förbud mot att inom länet eller en del av det hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med färre deltagare än som anges i 1 §, om det är nödvändigt för att motverka epidemi.
Förordning (2020:162).