Förordning (2020:491) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter

SFS nr: 2020:491
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2020-06-11
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter.

2 §   Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter.

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter

3 §   Rättsmedicinalverket får meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt enligt 1 kap. 9 § lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter inom det område som omfattas av EU:s dataskyddsförordning

4 §   Rättsmedicinalverket får meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheten att
   1. göra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på uppgifter om hälsa, biometriska uppgifter och genetiska uppgifter,
   2. använda sådana sökbegrepp som anges i 2 kap. 4 § första stycket lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter, och
   3. göra sökningar i en viss handling eller i ett visst ärende enligt 2 kap. 4 § andra stycket lagen om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter.

Rättsmedicinalverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

Behandling av personuppgifter inom det område som omfattas av brottsdatalagen

5 §   Rättsmedicinalverket får meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheten att
   1. göra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på uppgifter om hälsa, biometriska uppgifter och genetiska uppgifter,
   2. använda sådana sökbegrepp som anges i 3 kap. 5 § lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter, och
   3. göra sökningar i en viss handling eller i ett visst ärende enligt 2 kap. 4 § andra stycket lagen om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter.

Rättsmedicinalverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.