Förordning (2020:521) om konto- och värdefackssystem

SFS nr: 2020:521
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2020-06-17
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2020-09-10/

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser för tillämpningen av lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 § den lagen.

2 §   Skatteverket får meddela föreskrifter om
   1. hur institut ska ge tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet, och
   2. hur myndigheter ska få tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet.