Förordning (2020:764) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2021

SFS nr: 2020:764
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-09-03
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2021-01-01/

1 §   Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6-8 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 47 600 kronor respektive 48 600 kronor för år 2021.