Förordning (2020:813) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2021

SFS nr: 2020:813
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2020-09-24
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2021-01-01/

1 §   Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2021 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår    Uppräkningsfaktor
2020      1,020
2021      1,022