Förordning (2020:943) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2021

SFS nr: 2020:943
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2020-11-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2021:
   1. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 11 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.
   2. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska betalas med 164 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 §   Skatt ska inte betalas med högre belopp än 451 kronor per skattepliktig vara.