Förordning (2020:944) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2021

SFS nr: 2020:944
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2020-11-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 8 § lagen (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2021:
   - 63 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,
   - 262 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,
   - 418 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.