Förordning (2020:945) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2021

SFS nr: 2020:945
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2020-11-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 555 kronor per ton avfall för kalenderåret 2021.