Förordning (2020:949) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2021

SFS nr: 2020:949
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2020-11-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2021:
   1. Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 62 öre per styck.
   2. Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 42 öre per styck.
   3. Skatt på röktobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.
   4. Skatt på snus tas ut med 462 kronor per kilogram.
   5. Skatt på tuggtobak tas ut med 510 kronor per kilogram.