Förordning (2020:964) om inkomstbasbelopp för år 2021

SFS nr: 2020:964
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-11-19
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2021-01-01/

1 §   Inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 68 200 kronor för år 2021.