Förordning (2020:965) om inkomstindex för år 2021

SFS nr: 2020:965
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-11-19
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2021-01-01/

1 §   Inkomstindexet enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 186,52 för år 2021.