Förordning (2020:966) om balanstal för år 2021

SFS nr: 2020:966
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-11-19
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2021-01-01/

1 §   Balanstalet enligt 58 kap. 14-20 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 1,0802 för år 2021.