Förordning (2021:1078) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2022

SFS nr: 2021:1078
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2021-11-18
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft ska betalas med 36,0 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för kalenderåret 2022.