Förordning (2021:1079) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2022

SFS nr: 2021:1079
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2021-11-18
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 17 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2022.