Förordning (2021:1080) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2022

SFS nr: 2021:1080
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2021-11-18
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2022-01-01/

1 §   Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 573 kronor per ton avfall för kalenderåret 2022.