Förordning (2021:1082) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2022

SFS nr: 2021:1082
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2021-11-18
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 8 § lagen (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2022:
   - 64 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,
   - 265 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,
   - 424 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.