Förordning (2021:1201) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2022

SFS nr: 2021:1201
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad: 2021-12-09
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 1,5 procent för 2022.