Förordning (2021:866) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2022

SFS nr: 2021:866
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2021-09-23
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §    /Träder i kraft I:2022-01-01/ Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6-8 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 48 300 kronor respektive 49 300 kronor för år 2022.