Förordning (2021:867) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2022

SFS nr: 2021:867
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2021-09-23
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2022 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår    Uppräkningsfaktor
2021        1,043
2022        1,038