Förordning (2021:993) om inkomstindex för år 2022

SFS nr: 2021:993
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2021-11-03
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Inkomstindexet enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 194,19 för år 2022.