Förordning (2021:994) om balanstal för år 2022

SFS nr: 2021:994
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2021-11-03
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Balanstalet enligt 58 kap. 14-20 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 1,0824 för år 2022.