Förordning (2022:1256) om egenvård

SFS nr: 2022:1256
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-06-30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen inför, vid och efter en bedömning enligt 2 § lagen (2022:1250) om egenvård.