Förordning (2022:1398) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2023

SFS nr: 2022:1398
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-09-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6-8 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 52 500 kronor respektive 53 500 kronor för år 2023. Förordning (2022:1398).