Förordning (2022:1422) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2023

SFS nr: 2022:1422
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-09-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2023 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.:

Inkomstår  Uppräkningsfaktor
2022      1,048
2023      1,047


Övergångsbestämmelser

2022:1422
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023.