Förordning (2022:1437) om inkomstbasbelopp för år 2023

SFS nr: 2022:1437
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-11-03
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 74 300 kronor för år 2023.