Förordning (2022:1438) om inkomstindex för år 2023

SFS nr: 2022:1438
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-11-03
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Inkomstindexet enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 203,13 för år 2023.