Förordning (2022:1439) om balanstal för år 2023

SFS nr: 2022:1439
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-11-03
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Balanstalet enligt 58 kap. 14-20 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 1,1202 för år 2023.