Förordning (2022:1559) om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2023

SFS nr: 2022:1559
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-11-24
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) skiktgränsen till 598 500 kronor för beskattningsåret 2023.