Förordning (2022:1587) om gränsvärde för riskskatt för kreditinstitut för beskattningsår som påbörjas under 2023

SFS nr: 2022:1587
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-11-24
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Regeringen fastställer enligt 5 § lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut gränsvärdet till 166 miljarder kronor för beskattningsår som påbörjas under 2023.