Förordning (2022:1588) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2023

t.o.m. SFS 2022:1796
SFS nr: 2022:1588
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-11-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1796
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)