Förordning (2022:1589) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2023

t.o.m. SFS 2022:1795
SFS nr: 2022:1589
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-11-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1795
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)