Förordning (2022:1592) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2023

SFS nr: 2022:1592
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-11-24
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 634 kronor per ton avfall för kalenderåret 2023.