Förordning (2022:1595) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2023

SFS nr: 2022:1595
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-11-24
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 19 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2023.