Förordning (2022:1667) om ränta för år 2023 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

SFS nr: 2022:1667
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-12-01
Tidsbestämd: 2024-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,14 procent.