Förordning (2022:1693) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar

SFS nr: 2022:1693
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-12-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 2 § och 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §.

2 §   När Skatteverket registrerar en rapporteringsskyldig plattformsoperatör enligt 5 § lagen (2022:1682) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar, ska verket tilldela plattformsoperatören ett unikt identifieringsnummer.

Skatteverket ska på elektronisk väg anmäla det unika identifieringsnumret till de behöriga myndigheterna i samtliga övriga medlemsstater.

Skatteverket ska också meddela kommissionen det unika identifieringsnumret och de uppgifter som plattformsoperatören lämnat i ansökan om registrering.

3 §   Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om det unika identifieringsnumrets utformning.