Förordning (2022:1827) om ränta på studielån för 2023

SFS nr: 2022:1827
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2022-12-22
Tidsbegränsad: 2024-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Den ränta som ska tas ut på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,59 procent.


Övergångsbestämmelser

2022:1827
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023.