Förordning (2022:227) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2015:2) om projektbaserade mekanismer

SFS nr: 2022:227
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 2022-03-24
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen föreskriver att Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2015:2) om projektbaserade mekanismer ska upphöra att gälla vid utgången av april 2022.