Förordning (2022:315) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet

SFS nr: 2022:315
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet
Utfärdad: 2022-04-28
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2022-06-01/

Lagstödet för förordningen

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 12 § lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet.

Ord och uttryck

2 §   Med elfordon i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet avses ett motorfordon försett med ett drivsystem som innehåller minst en icke-perifer elektrisk maskin som energiomvandlare med ett elektriskt uppladdningsbart energilagringssystem som kan laddas externt.

3 §   Med alternativa drivmedel i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet avses bland annat
   - el,
   - väte,
   - biodrivmedel enligt definitionen i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen,
   - syntetiska och paraffiniska bränslen,
   - metangas, och
   - gasol.

Med alternativa drivmedel avses däremot inte
   - biodrivmedel som är producerade från råvaror med hög risk för indirekt ändring av markanvändning, om en betydande utvidgning av produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807 av den 13 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 vad gäller fastställande av bränsleråvaror med hög risk för indirekt ändring av markanvändning för vilka en betydande utvidgning av produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras och certifiering av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen med låg risk för indirekt ändrad markanvändning, eller
   - biodrivmedel, syntetiska bränslen eller paraffiniska bränslen som blandas med konventionella fossila bränslen.