Förordning (N2020:13) om ändring i förordningen (SKOLFS 2020:94) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

SFS nr: N2020:13
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2021-10-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)